Naše storitve

Računovodstvo

Računovodstvo

Knjigovodstvo

Vodenje knjig

Svetovalne storitve

Davčno svetovanje, poslovno svetovanje

Obračun plač

Obračunavanje plač v skladu z zakonodajo

Pisarniška dela

Izdelava računov, predračunov, ponudb

Pomoč

Poizkušamo reševati večino težav, ki se pojavijo pri poslovanju.